Tecnologia

+Nanofiber engineering
La nostra tecnologia per produir nanofibres es basa en el know-how de la UPC.

L’equip d’enginyers de l’INTEXTER, UPC, al principi, van desenvolupar una màquina d’electrospinning de laboratori per produir membranes de nanofibres. Posteriorment la màquina ha evolucionat fins a esdevenir industrial. Amb ella podem produir tot tipus de membranes utilitzant diversos polímers biocompatibles, biodegradables, …. .

Les peces i processos d’electrospinning claus de la màquina, estan protegides per patents.

CEBIOTEX, està oberta a utilitzar un altre tipus de maquinària per a la producció de nanofibres, depenent de les aplicacions i necesidas del Client. Aportant els coneixements i experiència en la tecnologia electrospinning.

+Nanofibers as local delivery systems
Les nostres membranes actuen com carrier i doble sistema d’alliberament de principis actius.

Cebiotex ha desenvolupat i caracteritzat a nivell preclínic, in vitro i in vivo, membranes de nanofibres no teixides per l’alliberament local de principis actius per al tractament local del llit quirúrgic després de la cirurgia d’extirpació de tumors. El propòsit de l’alliberament local de fàrmacs és aconseguir altes concentracions de principis actius a la zona on està col · locat el dispositiu d’alliberament, evitant toxicitat sistèmica i augmentant l’eficàcia del fàrmac contra les possibles restes tumorals. Cebiotex estudia l’activitat, la toxicitat i la farmacocinètica dels seus productes.

Les membranes de nanofibres carregades amb agents actius també es poden utilitzar en el tractament de lesions dèrmiques, aplicaciónes cosmètics de gran valor afegit, salut, veterinària, diacnóstico, ….

+Competitive advantage
CEBIOTEX integra 4 àrees fonamentals: MANAGEMENT-ENGINYERIA-FARMÀCIA – MEDICINA

CEBIOTEX desenvolupa, produeix, testa seus membranes en tot el seu conjunt.

Cebiotex dissenya les unitats de producció de nanofibres, el procés de desenvolupament dels productes basats en nanofibres i la caracterització dels productes a nivell preclínic, el que disminueix considerablement el temps d’execució del projecte.

Els nostres invents estan protegits per sol · licituds de patents propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu.

tecnologia