about

Filosofia

+Filosofia
La filosofia de Cebiotex és treballar en aliança amb el client per assolir els objectius planificats en el projecte. Dissenyem un projecte d’investigació i desenvolupament a mida del client.

 

Missió

+Mercat
Oferir al Mercat, la plataforma tecnològica dels teixits produïts amb nanofibres i els productes que se’n deriven.
+Societat
Aportar a la Societat les oportunitats, que ofereix la nanotecnologia tèxtil, en els camps biomèdic, farmacèutic, cosmètic, clínic, de salut, veterinari i diagnòstic.
+Clients
Desenvolupar, produir i comercialitzar directament a través dels nostres clients, noves aplicacions i usos d’aquests teixits.

Perfil de la companyia

Cebiotex és la primera spin off sorgida de la interacció d’investigadors de dues institucions catalanes, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), de reconegut prestigi nacional i internacional. Comptem amb un equip multidisciplinari en l’àrea medicofarmacèutica i en l’àrea de ingeniaria de nanofibres.

Cebiotex ofereix tecnologia i serveis d’investigació i desenvolupament en l’àrea de Drug Delivery amb nanofibres polimèriques. Com companyia basada en la investigació i el desenvolupament, estem en contínua evolució i busquem una posició forta en propietat intel · lectual. Busquem oportunitats de negoci, clients i proveïdors a nivell global-mundial.

Història

Cebiotex es va formar el 2012 fruit de la interacció entre investigadors de la Universtat Politècnica de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu. Prèviament, 3 anys de treball científic conjunt permetre establir les bases científiques dels nostres productes per alliberament local de principis actius.